Declaration on Processing of Personal Data

4 June 2023

3min

I hereby acknowledge and declare that I have been informed by Deriş Attorney-at-Law Partnership that my personal data, defined herein by Deriş Attorney-at-Law Partnership in accordance with the relevant provisions of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“LPPD”), identity details, audio, visual, and video recordings, photograph, address information, contact information and other personal data, directly or indirectly related to the purposes of informing about, and promoting the webinars, seminars/promotion/career days, professional-legal developments and similar activities, may be processed, used, obtained, recorded for the promotion of webinars, safely stored, retained in physical or electronic media for the period of time for the purpose of processing, altered, re-organized, disclosed and transferred, taken over, classified, and processed in compliance with the legislation, by Deriş Attorney-at-Law Partnership as a data controller or by data processors authorized by Deriş Attorney-at-Law Partnership by taking the necessary security measures, in accordance with the general principles set forth in Article 4 of the Law No.6698 on Protection of Personal Data ("LPPD"), particularly the principle of being retained for the period of time stipulated by relevant legislation or the period deemed necessary for the purpose of processing; and that I give my express consent regarding the matters mentioned above within the framework of the Law on Protection of Personal Data.

I hereby acknowledge that I give my explicit consent for my relevant personal data defined in the Law on Protection of Personal Data to be processed, used and shared in a manner limited to the purpose of processing within the scope of the relevant process, and retained for the required period; that I have been duly informed in this regard; that I have read and understood this text.

Deriş Avukatlık Ortaklığı tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Deriş Avukatlık Ortaklığı veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; düzenlenen webinar, seminer/tanıtım/kariyer günleri, mesleki-yasal gelişmeler ve benzeri faaliyetlerden haberdar edilmesi, tanıtılması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin,ses, görüntü, video kaydı, fotoğraf, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; webinarların tanıtımı için kullanılabileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Deriş Avukatlık Ortaklığı tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Deriş Patent Building Kabataş, İstanbul

+90 212 252 6122

deris@deris.com.tr

© 2024 Deriş. All rights reserved.

© Madde22. All rights reserved